habitatge unifamiliar
barcelona | 2002 - 2008
fitxa
memòria

arquitecte Manel Casellas

localització Barcelona

client privat

dates projecte - 2002/2005| obra - 2005/2008

superfície 360m²

col.laboradors Jordi Adell (arq), AR47 (estructura)

interiorisme Pilar Líbano 

constructor Construcciones 89, Coarq

 

 

 La principal actuació consisteix en la supressió de part del volum de la planta segona, obtenint així per una banda una sala en aquesta planta amb unes condicions d’il·luminació i vistes excel·lents. i l'escala entorn a un triple espai. Destaca en aquesta obra l'ús de materials sostenibles, com fusta natural a tot el paviment de la casa i a les fusteries exteriors i interiors, aïllament tèrmic per a façanes i coberta a base de taulells de fibra de fusta, trasdossat de façana amb panells de guix i fibra de cel.lulosa i ús de pintures minerals sense disolvents.

 

 

2260mm.com facebook  2260mm.com linkedin   |  2260mm | c Camp 61 3r 5a | 08022 Barcelona | t 93 3107064 | 

web by rotegras