serveis

Projectes i direccions d’obra nova, per autopromoció, promotors privats i administracionsRehabilitació amb criteris de sostenibilitatProjectes d’interiorismeBiohabitabilitat i GeobiologiaValoracions d’immobles i terrenysEstudis de viabilitatCertificacions energètiquesCèdul·les d'habitabilitat

web by rotegras

2260mm.com facebook  2260mm.com linkedin   |  2260mm | c Camp 61 3r 5a | 08022 Barcelona | t 93 3107064 |